Contact: Kaishinkan

Links

Verwijzingen naar interessante websites/pagina's

Komyokan Aikido Association

Komyokan Dojo, Birkenhead (UK)

Terry Ezra Shihan, 7e dan, hoofd van de KAA en hoofdinstructeur van de AFN

Koteikan Dojo, Nick Waites, 6e dan, UK

Aikido and Self-Defence, een artikel van Nick Waites gaat in op de waarde van Aikido als zelfverdediging en op de motieven waarom mensen Aikido beoefenen.